Slovníček

Vytvořeno: 2018-11-15 | Poslední změna: 2019-02-12 | Autor: GetReady

Content Management System CMS

 • Database
 • Design
 • E-commerce
 • Getready
 • Magento

Překlad: Systém pro správu obsahu. CMS je software zajišťující správu dokumentů, nejčastěji webového obsahu. V dnešní době se jako CMS zpravidla chápou webové aplikace, někdy s případným doplňkovým programovým vybavením u klienta. Pro webové CMS se někdy používají i oborově podobné termíny redakční či publikační systém. Příklady webových CMS: Wordpress, Joomla, Drupal .

Theme Forest

 • Design
 • E-commerce
 • Getready
 • Magento
 • Marketing
 • software
 • Programming

Theme Forest je součástí sítě Envato (distribuce komponent pro kreativní profesionály, jako je grafický design, web design, a video produkce).
Theme Forest nabízí návštěvníkům tzv. témata a webové šablony pro různé CMS systémy, jako je třeba Wordpress, Joomla, Drupal a další.

Theme Forest logo
Theme Forest logo

Template Monster

 • Design
 • E-commerce
 • Magento
 • Marketing
 • software
 • Getready
 • Programming

Template Monster je společnost, založená v roce 2002. Její web je jedním z největších webových tržišť zaměřených na webdesign. Template Monster o sobě říká, že většina jejich vývoje je inhouse. Nyní je k dispozici 26,640 webových šablon pro velkou škálu oblastí: WordPress, HTML5, e-commerce, CMS.

Template Monster logo
Template Monster logo

User interface UI

 • Design
 • Magento
 • E-commerce
 • Getready

Překlad: Uživatelské rozhraní. Uživatelské rozhraní je prostor, ve kterém dochází k interakci mezi člověkem a strojem. V kontextu e-commerce tím míníme hlavně grafické uživatelské rozhraní, tedy vzhled, umístění a funkčnost ovládacích prvků na obrazovce.

theme

 • Magento
 • Design
 • E-commerce
 • Marketing

Překlad: téma. Téma je součást Magento aplikace. Zajišťuje konzistentní vzhled pro celý e-shop. Téma používá kombinaci vlastních rozvržení, šablon, stylů a obrázků. Témata upravují nebo nahrazují původní komponenty uživatelského rozhraní. Součástí instalace Magenta jsou dvě témata: ukázkové téma LUMA, a Blank (prázdné), sloužící jako základ pro tvorbu vlatních témat. Nové téma může být samostatné, nebo určitými vlastnostmi vycházet (dědit) z jakéhokoliv již existujícího tématu (kterému v tomto případě říkáme rodičovské téma).
Na trhu existuje velká nabídka témat pro Magento 2.

Service-level agreement SLA

 • E-commerce
 • Design
 • Magento

Service-level agreement (SLA) je termín, který označuje smlouvu sjednanou mezi poskytovatelem služby a jejím uživatelem. Důležitá je zejména specifikace produktu, zvláště když produkt není hmotný, ale jedná se o službu. Obě strany obchodní transakce by měly znát svá práva a své povinnosti.

Downloadable Product

 • Magento

Překlad: stahovatelný produkt. Stahovatelný produkt je digitálně přenositelný. Skládá se z jednoho nebo více souborů.
Produkt může být cokoliv, co lze stáhnout jako soubor - např. e-Book, hudba, video, software. Stahovatelný produkt lze například také využít k distribuci elektronické verze produktového katalogu.
Soubory ke stažení mohou být umístěny na serveru obchodu nebo na jiném internetovém serveru.
Protože vlastní produkt je dostupný až po zaplacení, je vhodné zákazníkům na produktové stránce nabídnout vzorky - krátké ukázky knihy, písničky, videa a tak podobně.
Produkt je možné nastavit tak, aby vyžadoval přihlášení zákazníka pro zobrazení odkazu ke stažení, nebo je odkaz na soubor poslán e-mailem.

Stahovatelný produkt na frontendu Magento
Stahovatelný produkt na frontendu Magento

Bundle Product

 • Magento

Překlad: balíček produktů. Balíček produktů je přizpůsobitelný produkt, zákazník si jej nakonfiguruje sám, pomocí předem připravených možností z jednoduchých nebo virtuálních produktů.
Balíček produktů může sloužit například pro prodej počítače (různých parametrů s různým příslušenstvím) nebo dárkové koše (s různými dobrotami).
Jakmile zákazník klikne na "Přizpůsobit a přidat do košíku", objeví se mu možnost výběru variant.

Balíček produktů na frontendu Magento
Balíček produktů na frontendu Magento

Virtual Product

 • Magento

Překlad: virtuální produkt. Virtuální produkty nejsou hmatatelné. Představují ale něco, co se dá prodat: členství, servisní služby, prodloužená záruka, předplatné.
Virtuální produkty mohou být prodávány samostatně, nebo jako součást Seskupeného produktu nebo Balíčku produktů.
Tvorba virtuálního produktu je velmi podobná tvorbě jednoduchého produktu.

Virtuální produkt na frontendu Magento
Virtuální produkt na frontendu Magento

Configurable Product

 • Magento

Překlad: konfigurovatelný produkt. Konfigurovatelný produkt vypadá jako jednoduchý produkt se seznamem možností pro každou variantu. Každá možnost je vlastně samostatný jednoduchý produkt s unikátním SKU, což umožňuje sledovat stav skladu pro každou variantu.

Konfigurovatelný produkt je zpočátku časově náročnější na nastavení, ale dlouhodobě vám může mnoho času ušetřit.

Konfigurovatelný produkt na frontendu Magento
Konfigurovatelný produkt na frontendu Magento

Grouped Product

 • Magento

Překlad: seskupený produkt. Seskupený produkt je vytvořen z více samostatných produktů, které jsou nabízeny jako celek. Můžete nabízet varianty jednoduchého produktu, nebo různé produkty seskupit (tématicky - např. podle ročního období, nebo z jiných marketingových důvodů) a vytvořit tak promyšlenou sadu. Lze zakoupit celou skupinu, nebo produkty, z nichž se skládá, jednotlivě.

Ačkoliv jsou prezentovány jako skupina, každý produkt se prodává jako oddělená položka. Každá položka má v košíku svůj vlastní řádek a pole pro určení zakoupeného množství.

Grouped product má své SKU, všechny produkty ve skupině mají své vlastní SKU.

Seskupený produkt na frontendu Magento
Seskupený produkt na frontendu Magento

Simple Product

 • Magento

Překlad: jednoduchý produkt. Jednoduchý produkt je fyzický předmět s jedinečným SKU.

Jednoduchý produkt na frontendu Magento
Jednoduchý produkt na frontendu Magento

StockKeeping Unit SKU

 • Magento
 • E-commerce

SKU je jedinečný kód, obvykle složený z číslic a písmen. Nemá pevně definovaný formát, důležitá je pouze jeho unikátnost.

Na rozdíl od Product ID (interní identifikátor nastavovaný automaticky) lze SKU definovat "ručně" v backendu.

Při tvorbě katalogu tak můžeme buď použít SKU stejné jako má náš dodavatel (či výrobce), nebo si zvolit vlastní.

SKU je v katalogu systému Magento povinným atributem. Délka SKU nesmí přesáhnout 64 znaků.

CAPTCHA

 • E-commerce
 • Magento
 • software
 • Security

S CAPTCHOu se nejčastěji setkáte u webových formulářů, kde brání jejich zneužití softwarovými roboty.

Magento umožňuje snadnou implementaci CAPTCHy na frontendu i na backendu.

Dropshipping

 • E-commerce
 • Magento

Dropshipping je obchodní model, ve kterém maloobchodní prodejce nedrží zboží skladem. Obdržené objednávky, spolu s údaji pro přepravu, přesměruje na svého dodavatele (velkoobchodníka, výrobce, distributora), který se pak postará o doručení zboží zákazníkovi.

Application Programming Interface API

 • Magento
 • Programming
 • software
 • Database

API (rozhraní pro programování aplikací) je sada nástrojů pro programátory. Součástí API obvykle bývají procedury, funkce, knihovny, třídy, protokoly, postupy a dokumentace.

S pomocí API lze do systému Magento integrovat vše, co klient potřebuje (integrovat doplňky, vytvářet aplikace, propojovat s jinými informačními systémy)

frontend

 • Magento
 • E-commerce
 • Programming
 • software

Frontend v kontextu Magento znamená prostě web nebo e-shop, tak, jej vidí běžný návštěvník - zákazník. Můžete se setkat také s názvem storefront.

Magento Storefront branding
Magento Storefront branding

backend

 • Magento
 • E-commerce
 • Programming
 • software

Administrační rozhraní (jinak také Store Admin, backend, Admin panel, administrace) je část webové stránky, přístupná pouze správcům e-shopu. Správci mohou v administraci provádět různé činnosti - realizovat obchody, aktualizovat produkty, zabezpečovat, udržovat a vyvíjet aplikace.

Jednou ze silných vlastností systému Magento je schopnost spravovat z jednoho místa (tedy z jednoho backendu) více obchodů, které mohou být na různých webových adresách, být přeložené do různých jazycků a používat společné nebo optimalizované sklady či přepravu.

merchant

 • E-commerce
 • Magento

Překlad: obchodník. Obchodníkem se v kontextu Magento rozumí právnická či fyzická osoba, provozující e-shop v souladu se zákonem ku svému prospěchu a užitku. Obchodník provádí správu dat (produkty, informace, objednávky atd.) sám nebo pomocí pověřených osob. Dle potřeby a účelu publikuje na webové stránce obchodu s cílem realizovat uzavření obchodu. Nejčastější způsob, jakým obchodník spravuje e-shop, je tzv. backend.

customer

 • E-commerce
 • Magento

Překlad: zákazník. Zákazník, customer, zákazníci, customers, jsou nejdůležitější součástí každého e-shopu (smile)

What You See Is What You Get WYSIWYG

 • Magento
 • Design

Nejčastěji se jako WYSIWYG označují textové procesory, ve kterých se editovaný text zobrazuje tak, jak bude vytištěn na papír. Termín má původ v 80. letech v době DTP revoluce.

V oblasti tvorby webu se jako WYSIWYG označují ty nástroje a pomůcky, které pro běžnou editaci nevyžadují psaní HTML kódu a pracuje se v nich podobně jako v kancelářských textových editorech.

Bank Transfer

 • Magento
 • E-commerce

Překlad: Bankovní převod. Bankovní převod, převod na účet nebo-li v terminologii Magento a užívaném překladu platba bankovním převodem (Bank Transfer Payment) je způsob, jakým lze přesunout danou peněžní částku mezi osobami či institucemi a jejich bankovními účty. Osoba či instituce podávající příkaz k převodu je označována jako příkazce, zatímco strana přijímající platbu jako příjemce.

V případe Magento (a e-commerce obecně) je většinou příkazcem zákazník (customer) a příjemcem obchodník (merchant).

Podobný význam mají termíny Wire transfer a credit transfer.

Elasticsearch

 • Magento
 • software

Elasticsearch je distribuovaný search engine. Pro větší výkon, rozšířitelnost a bezpečnost může běžet na jiném stroji než Magento. Elasticsearch je jádrem Elastic Stacku. Magento od verze 2.2 podporuje Elasticsearch verze 2.x a 5.x

Elasticsearch logo
Elasticsearch logo

Search engine

 • Magento
 • software

Překlad: Vyhledávač. Vyhledávač je počítačový systém či program, který umožňuje uživateli zadat nějaký libovolný nebo specifikovaný vyhledávaný výraz a získat z velkého objemu dat informace, které jsou v souladu s tímto dotazem.

patch

 • Magento
 • software

Překlad: záplata. Oprava problému v software. Též aktualizace, bugfix.

Vertex Cloud

 • Magento
 • E-commerce

Vertex Cloud je doplněk integrovaný od verze Magento 2.2.4. Vertex zjednodušuje a automatizuje složitost výpočtu prodejní daně.

Vertex account
Vertex account

Magento Shipping

 • Magento
 • E-commerce

Magento Shipping je přepravní řešení, zajišťující integrovanou pokročilou přepravu s využitím více dopravců. Momentálně je možné využít Magento Shipping v těchto zemích: USA, Austrálie, Spojené království

Klarna Payments

 • Magento
 • E-commerce

Klarna Payments je nová platební metoda od Klarna Bank. Obchodníci mohou zákazníkům nabídnout volbu platit nyní, platiti později nebo platit ve splátkách.

Magento Klarna user guide
Magento Klarna user guide

dotmailer

 • Magento
 • E-commerce
 • Marketing

Platforma stejnojmenné společnosti pro automatizaci marketingu. Dotmailer je integrován v Magento od verze 2.2.2

Dotmailer pro Magento
Dotmailer pro Magento

Cross-site request forgery CSRF

 • Programming

Překlad: Podvržení požadavku mezi různými stránkami. Metoda útoku do internetových aplikací. Zneužívá akce uživatelů, kteří jsou v okamžiku útoku přihlášeni.

E-commerce

 • E-commerce
 • Magento

Překlad: Elektronické obchodování. E-commerce je forma obchodování, která k realizaci obchodních transakcí podstatným způsobem používá moderní elektronické (internetové) prostředky

Amazon Pay

 • E-commerce
 • Magento

Amazon Pay je platební metoda firmy Amazon.

Amazon Pay
Amazon Pay Logo

Cross-site scripting XSS

 • Magento
 • Programming

XSS je metoda narušení WWW stránek využitím bezpečnostních chyb ve skriptech (především neošetřené vstupy). Umožní útočníkovi podstrčit do stránek javascriptový kód. Možné důsledky: poškození vzhledu stránky, omezení nebo ztráta funkčnosti, získávání citlivých údajů návštěvníků stránek, obcházení bezpečnostních prvků aplikace.

Release notes

 • Magento
 • Programming

Překlad: Poznámky k vydání. Dokument distribuovaný spolu se software. Obsahuje přehled vlastností aktuální verze produktu (software), zejména vylepšení, odstranění nedostatků a bezpečnostních chyb, nové funkce. Může obsahovat také popis chyb či nedostatků aktuální verze produktu, jsou-li v okamžiku vydání známy.

Magento Open Source 2.2.0 Release Notes
Magento Open Source 2.2.0 Release Notes

Access control list ACL

 • Magento
 • Programming
 • Database

Seznam uživatelů, skupin uživatelů, objektů a pravidel. ACL určuje, kdo má k čemu jaká práva. Například v databázi někdo má právo jen číst, někdo jen mazat, někdo může všechno.

Access control list
Access control list
Název článku Slovníček
URL https://www.getready.cz/slovnicek
Týká se verze Magento všechny verze, e-commerce, SEO
Poslední změna 2019-02-12
Autor GetReady

Nenašli jste návod který by vám pomohl? Zavolejte nám na tel. +420 774 714 916
nebo napište na info@getready.cz, něco určitě vymyslíme.

Ozveme se a poradíme.
A možná zde díky vám přibude i nový návod pro Magento 2 :)