Informace o shodě Magenta a GDPR

Evropská unie (EU) přijala obecné nařízení o ochraně osobních údajů General Data Protection Regulation (GDPR), aby svým občanům poskytla větší kontrolu nad svými osobními údaji. GDPR platí pro všechny organizace působící v rámci EU. Platí také pro organizace mimo EU, které nabízejí zboží nebo služby zákazníkům nebo podnikům v EU.

Tyto informace o shodě zveřejňujeme, abychom pomohli našim obchodníkům splnit požadavky GDPR. Především jde o práva, kterých se může zákazník e-shopu domáhat:

 • Zákazník požádá o kopii dat, které obchodník o něm uložil.
 • Zákazník požaduje, aby byly odstraněny všechny o něm uložené informace.

Diagramy toků dat

Diagramy toku dat ukazují typy dat, které mohou zákazníci a administrátoři zadat nebo načíst na frontendu a v administraci e-shopu.

Vstupní body na frontendu

Uživatel může zadávat informace o zákazníkovi, adrese a platební kartě při registraci k účtu, ve správně svého účtu, na pokladně a dalších podobných událostech.

Vstupní body na frontendu

Přístupové body na frontednu

Magento načítá a zobrazuje informace o zákaznících, když se zákazník přihlásí, prochází různé stránky, nebo prochází pokladnou.

Přístupové body na frontednu

Vstupní body v administraci

Obchodník v administraci může zadat údaje o zákazníkovi, adrese a platbě za účelem správy zákaznického účtu nebo objednávky.

Vstupní body v administraci

Přístupové body v administraci

Magento načítá a zobrazuje informace o zákaznících, když obchodník prohlíží různé pohledu na zákaznická data, objednávky, dále je možné zobrazit detailní informace o zákazníkovi, objednávce a provádět s nimi různé další úkony.

Přístupové body v administraci

Databázové entity

Magento ukládá informace o zákaznících do zákaznických, prodejních a dalších databázových tabulek.

Údaje o zákazníkovi

Magento ukládá informace o zákaznících v tabulkách customer_entity a customer_address_entity. Obě tyto tabulky obsahují odkazy do několika referenčních tabulek, které mohou obsahovat vlastní atributy zákazníků.

customer_entity a referenční tabulky

Následující sloupce v tabulce customer_entity table obsahují informace o zákaznících:

Sloupec Datový typ
email varchar(255)

Tyto tabulky odkazují na customer_entity a mohou obsahovat vlastní zákaznické atributy:

Tabulka Sloupec Datový typ
customer_entity_datetime value datetime
customer_entity_decimal value decimal(12,4)
customer_entity_int value int(11)
customer_entity_text value text
customer_entity_varchar value varchar(255)

customer_address_entity a referenční tabulky

Následující tabulky odkazují na customer_address_entity a mohou obsahovat vlastní atributy zákazníků:

Tabulka Sloupec Datový typ
customer_address_entity_datetime value datetime
customer_address_entity_decimal value decimal(12,4)
customer_address_entity_int value int(11)
customer_address_entity_text value text
customer_address_entity_varchar value varchar(255)

Údaje o objednávce

Tabulka sales_flat_order a související tabulky obsahují jméno zákazníka, adresu fakturace a dodací adresu a další související informace.

sales_flat_order tabulka

Následující sloupce v tabulce sales_order obsahují informace o zákaznících:

Sloupec Datový typ
customer_id int(10)
customer_email varchar(128)
customer_firstname varchar(128)
customer_gender int(11)
customer_lastname varchar(128)
customer_middlename varchar(128)
customer_prefix varchar(32)
customer_suffix varchar(32)
customer_taxvat varchar(32)
remote_ip varchar(32)

sales_flat_order_address tabulka

Tabulka sales_flat_order_address obsahuje adresu zákazníka.

Sloupec Datový typ
customer_id int(10)
fax varchar(255)
region varchar(255)
postcode varchar(255)
lastname varchar(255)
street varchar(255)
city varchar(255)
email varchar(255)
telephone varchar(255)
firstname varchar(255)
prefix varchar(255)
suffix varchar(255)
middlename varchar(255)
company varchar(255)
vat_id text

sales_flat_order_grid tabulka

Následující sloupce tabulky sales_flat_order_grid obsahují informace o zákaznících:

Sloupec Datový typ
customer_id int(10)
shipping_name varchar(255)
billing_name varchar(255)

sales_flat_order_payment tabulka

Následující sloupce tabulky sales_flat_order_payment obsahují informace o zákaznících:

Sloupec Datový typ
cc_exp_month varchar(255)
cc_ss_start_year varchar(255)
echeck_bank_name varchar(128)
echeck_type varchar(255)
cc_ss_start_month varchar(255)
cc_owner varchar(255)
cc_exp_year varchar(255)
echeck_routing_number varchar(255)
echeck_account_name varchar(255)

Údaje o košíku a nabídce

Košík (nebo též nabídka) obsahuje jméno zákazníka, e-mail, adresu a další související informace. Jde o údaje, které zákazník zadá před odesláním objednávky.

sales_flat_quote tabulka

Následující sloupce tabulky sales_flat_quote obsahují informace o zákaznících:

Sloupec Datový typ
customer_id int(10)
customer_tax_class_id int(10)
customer_group_id int(10)
customer_email varchar(255)
customer_prefix varchar(40)
customer_firstname varchar(255)
customer_middlename varchar(40)
customer_lastname varchar(255)
customer_suffix varchar(40)
customer_dob datetime
customer_note varchar(255)
remote_ip varchar(255)
customer_gender varchar(255)

sales_flat_quote_address tabulka

Následující sloupce tabulky sales_flat_quote_address obsahují informace o zákaznících:

Sloupec Datový typ
email varchar(255)
prefix varchar(40)
firstname varchar(255)
middlename varchar(40)
lastname varchar(255)
suffix varchar(40)
company varchar(255)
street varchar(255)
city varchar(255)
region varchar(255)
postcode varchar(255)
fax varchar(255)

sales_flat_quote_payment tabulka

Tabulka sales_flat_quote_payment obsahuje informace o kreditní kartě a další transakční informace. V případě platby přes platební brány nejsou údaje platebních karet vůbec v Magentu ukládány. K obchodníkovi se takové údaje nikdy nedostanou.

Sloupec Datový typ
cc_last_4 varchar(255)
cc_owner varchar(255)
cc_exp_month smallint(5)
cc_exp_year smallint(5)
cc_ss_owner varchar(255)
cc_ss_start_month smallint(5)
cc_ss_start_year smallint(5)

Archivní data

Následující tabulky a sloupce obsahují informace o zákaznících:

Tabulka Sloupec Datový typ
enterprise_sales_creditmemo_grid_archive billing_name varchar(255)
enterprise_sales_invoice_grid_archive billing_name varchar(255)
enterprise_sales_order_grid_archive billing_name varchar(255)
enterprise_sales_order_grid_archive customer_id int(10)
enterprise_sales_order_grid_archive shipping_name varchar(255)
enterprise_sales_shipment_grid_archive shipping_name varchar(255)

Prodejní data

Následující tabulky a sloupce obsahují informace o zákaznících:

Tabulka Sloupec Datový typ
sales_flat_creditmemo_grid billing_name varchar(255)
sales_flat_invoice_grid billing_name varchar(255)

RMA data

Následující tabulky a sloupce RMA obsahují informace o zákaznících:

Tabulka Sloupec Datový typ
enterprise_rma customer_custom_email varchar(255)
enterprise_rma_grid customer_id int(10)
enterprise_rma_grid customer_name varchar(255)

Různá data

Následující tabulky a sloupce obsahují informace o zákaznících:

Tabulka Sloupec Datový typ
core_email_queue_recipients recipient_email varchar(128)
core_email_queue_recipients recipient_name varchar(255)
customer_flowpassword email varchar(255)
customer_flowpassword ip varchar(50)
enterprise_giftregistry_person email varchar(150)
enterprise_giftregistry_person firstname varchar(100)
enterprise_giftregistry_person lastname varchar(100)
enterprise_giftregistry_person middlename text
enterprise_invitation customer_id int(10)
enterprise_invitation email varchar(255)
enterprise_invitation referral_id int(10)
enterprise_reminder_rule_coupon customer_id int(10)
enterprise_reminder_rule_coupon emails_failed smallint(5)
enterprise_scheduled_operations email_receiver varchar(150)
enterprise_scheduled_operations email_sender varchar(150)
gift_message customer_id int(10)
gift_message recipient varchar(255)
gift_message sender varchar(255)
newsletter_subscriber customer_id int(10)
newsletter_subscriber subscriber_email varchar(150)
persistent_session customer_id int(10)
persistent_session info text
poll_vote customer_id int(10)
poll_vote ip_address varbinary(16)
rating_option_vote customer_id int(10)
rating_option_vote remote_ip varchar(50)
rating_option_vote remote_ip_long varbinary(516)
send_friend_log ip varbinary(16)

Další tabulky udržující obsahující odkaz na zákazníka:

 • catalog_compare_item
 • downloadable_link_purchased
 • enterprise_customerbalance
 • enterprise_customersegment_customer
 • enterprise_giftregistry_entity
 • enterprise_reminder_rule_log
 • enterprise_reward
 • log_customer
 • log_visitor_online
 • oauth_token
 • product_alert_price
 • product_alert_stock
 • report_compared_product_index
 • report_viewed_product_index
 • review_detail
 • sales_billing_agreement
 • sales_flat_shipment
 • sales_recurring_profile
 • salesrule_coupon_usage
 • salesrule_customer
 • tag
 • tag_relation
 • wishlist
Potřebuji pomoci s implementací GDPR požadavků.
GetReady Vám nabízí:
 • vytvoření skriptů načtení všech informací o zákazníkovi
 • vytvoření skriptů pro bezpečný výmaz informací o zákazníkovi
 • pomoc s implementací všech požadavků, které GDPR klade na Váš e-shop